Legant
dvorec
15.stoletje
Žalec,Braslovče
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Legant (Lehnhof) je naslednik prvotnega upravnega dvora žovneških gospodov iz 12. stoletja. Leta 1436 je grof Friderik II. Celjski podelil Juriju Topoldu dvor v Braslovčah (hof zw Frazzlaw), ki je omenjen še leta 1457 kot hof zu Frasla. Verjetno sta s toga dvora izvirala žovneška viteza Lambert de Vrascalvs omenjen leta 1173 in leta 1319 omenjen Eberli von Wraetzlaw. Dvor sta pozneje imela Matija Spes in Luka Mavrič, po letu 1750 ga je imel Franc Jožef Peer, od leta 1787 Franc Ksaver Siebenburger, leta 1795 ga je priženil Peter Schmied, leta 1808 ga je kupil Niklas del Negro, nato ga je imela Marija Tratnik, od konca 19. stoletja pa rodbina Novak. Danes so v njem lokali in stanovanja.

Kronologija