Laško III.
dvorec
17.stoletje
Laško
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Laško je leta 1675 pozidal grof Janez Vajkard Vetter-Lilie. Po letu 1695 je gospoščino Laško s poroko pridobil grof Johann Wilsenstein in v lasti te rodbine je bil dvorec do leta 1828, ko so ga ponovno pridobili škofje Lilie in ga imeli do konca druge svetovne vojne. Med obema svetovnima vojnama so bili v dvorcu državni uradi, danes pa so v njem prostori občine in krajevnega muzeja.

Kronologija