Lanovž
dvorec
17.stoletje
Celje
izginuli objekt

Dvorec Spodnji Lanovž (Unter Lahnhof) je bil sredi 17. stoletja sedež manjše gospoščine. Leta 1750 ga je imel Johann Bernard Pilpach, nato Jakob Ignac Skobl, od leta 1801 Serafin Koschu, leta 1810 pa ga je kupil Franc Ksaver Forstner. Po letu 1812 ga je imel Ignac Novak, nato Jožef Hauswirth in baron Friderik Bruck. Leta 1904 je stavbo kupila celjska občina in v njem uredila stanova­nja, po drugi svetovni vojni pa so bili v njej tudi prostori podjetja Izletnik. Leta 1983 so stavbo podrli.

Kronologija