Lančji dvor
dvor
15.stoletje
Ptuj,Videm,Lancova vas
izginuli objekt

Lančji dvor (Lanzenhof) je bil v lasti gospodov Ptujskih, od leta 1473 deželnoknežjega fevdnika Reinprechta Hollenegerja, nato pa ga je pred letom 1590 imel baron Wolf Paradeiser. Poznejši lastniki so bili Jurij Dvorničič, od leta 1636 ptujski meščan Hans Schauer, do leta 1665 baron Simon Moscon, od leta 1665 Hans Krištof Wassermann iz Varaždina, nato pa grofje Thurni, ki so ga leta 1689 združili s Turniščem. Razpadajoče poslopje so podrli pred prvo svetovno vojno.

Kronologija