Lambergov dvor
dvor
16.stoletje
Ptuj,Kidričevo,Apače
izginuli objekt

Po letu 1535 so Lambergov dvor (Lambergerhof) pozidali grofje Lambergi, nato pa so ga od leta 1662 imeli grofje Dietrichsteini, od leta 1799 pa vitez Franc Leopold Huster Adelskronski. Leta 1845 so ga kupili plemiči Prothasiji, nato pa je prešel v meščanske oz. kmečke roke.

Kronologija