Kunšperk I.
grad
12.stoletje
Podčetrtek,Bistrica ob Sotli,Kunšperk
razvalina

Razvaline gradu Kunšperk (Konigsberg) stojijo na mestu prejšnjega gradu, ki je bil pozidan že v začetku 12. stoletja in naj bi bil njegov lastnik svobodni gosspod Oton Ehrnegg. Kot je v listinah zapisano, naj bi dal prvotni grad krški škof Henrik zaradi spora s Ehrneškimi porušiti, vendar so novega pozidali med letoma 1167 in 1174, ki so ga do konca 14. stoletja upravljali gospodje Kunšperski, sorodniki gospodov Ptujskih in Ehrneških. Gospodje Kunšperški so s svojimi vitezi na gradu gospodovali do leta 1395, ko ga je vitez Andrej izročil Hermanu Celjskemu. Do leta 1456 je bil grad v lasti grofov Celjskih nato pa so ga upravljali krški in pozneje deželnoknežji oskrbniki in zakupniki. Leta 1458 ga je dobil v deželnoknežji fevd Gašper Esenkover, v poznejših letih pa ga je imelo več lastnikov. Leta 1515 so grad zavzeli in poškodovali uporni kmetje, a so ga kmalu obnovili. Grad je začel razpadati v 17. stoletju.

Kronologija