Kozji rep
grad
13.stoletje
Slovenska Bistrica,Veliko Tinje
delni sledovi

Grad Kozji rep (Kosirep) je že leta 1296 omenjen kot porušen grad, leta 1451, ko je bližnje kmetije žički samostan izročil Frideriku Klochu. Pozidali so ga verjetno vitezi Konjiški, morda na krškem ozemlju in so ga morali porušiti po ukazu deželnega gospoda.

Kronologija