Kozjak
dvor
13.stoletje
Zgornja Kungota,Kozjak
izginuli objekt

Z dvora Kozjak (Kowaschowe) so izvirali istoimeni vitezi, leta 1245 je omenjen milites de Koaschaw. Leta 1243 je omenjen Hartungus de Cowashowe, leta 1305 pa Wulfing in Rajnpreht. Pred letom 1323 je dvor imel Henrik iz Rohraua, nato Konrad Auffensteinski, pred letom 1339 pa Oton Snattergans.

Kronologija