Korpule
dvorec
16.stoletje
Šmarje pri Jelšah,Korpule
ohranjen objekt

Krištof pl. Saurau je prvotni dvor iz 15. stoletja prezidal v dvorec Korpule (Corpula) in ga leta 1556 prodal grofu Hansu Tattenbachu. Leta 1635 so poslopje oplenili uporni kmetje, okoli leta1657 je Korpule imela Anastazija Vogl, nato podedovali Marija in Rozalija Sattelberger, kmalu pa jih je priženil graščak Gačnik iz Dobrne. Leta 1680 je Korpule kupil grof Žiga Gaisruck in gospoščino združil z bližnjimi Jelšami. V začetku 20. stoletja je Korpule imela Elisa pl. Artens iz Gradca, po prvi svetovni vojni je tam prebivala rodbina Granar, med obema vojnama je bil dvorec občinska last, po njej pa je v močno predelani stavbi bivala družina Habjan-Smole.

Kronologija