Konjice
grad
12.stoletje
Slovenske Konjice (Konjiška gora)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Na gradu Konjice (Gonobitz) je leta 1165 omenjen vitez Leopold de Goniwitz, ministerial štajerskega mejnega grofa Otokarja, grad pa izrecno šele leta 1237 kot castrum Gunuvviz. Okoli leta 1339 so ga pridobili gospodje Viltuški, ki so ga imeli do leta 1385, nato pa je bil od leta 1365 krajši čas v posesti grofov Celjskih. Leta 1385 so ga pridobili z dedno pogodbo gospodje Devinski, leta 1406 pa podedova1i grofje Walsee. Leta 1406 je omenjen walseejevski oskrbnik Nikolaj Kranigl, leta 1432 Lenart Wolf, leta 1448 kastelan Danijel Kolnitz, kasneje pa se je zvrstilo več lastnikov. Leta 1466 so Konjice pridobili Habsburžani in ga dajali v oskrbništvo. Leta 1671 so v Gradcu obglavili grofa Erazma Tattenbacha, udeleženca zarote proti rimsko-nemškemu cesarju, je gospoščino dobila žička kartuzija, ki je grad pustila razpasti, leta 1828 pa je konjiško gospostvo od verskega sklada kupil knez Weriand Windischgratz. V začetku 18. stoletja je bil grad že razvalina.

Kronologija