Komenda
grad
12.stoletje
Žalec,Polzela
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1170 je kot lastnik gradu Polzela (Heilenstein) omenjen vitez Degnardus de Helenstein. Leta 1245 je kot lastnik omenjen vitez Friderik s Polzele in njegov brat Hartwik, ki je po letu 1263 grad podedoval.Od leta 1323 do 1780 je bila v gradu komenda malteškega viteškega reda. Leta 1332 je omenjen komtur Hanse von Helenstein. Leat 1780 je grad kupil Rajmund Novak, lastnik tudi dvorca Šenek. Pred letom 1869 je postal lastnik Franc Maurer, nato pa ga je dobil njegov zet dr. Oskar Pongratz. V gradu je imel sobico tudi Prešernov stric Anton Muhavec.

Kronologija