Klauzenštajn
grad
13.stoletje
Zidani Most
izginuli objekt

Grad Klauzenštajn (Klausenstein) so v prvi polovici 13. stoletja pozidali vojvode Babenberški. Pred letom 1224 je štajerski vojvoda Leopold Babenberški ukazal pozidati most pri izlivu Savinje v Savo, za varovanje pa zgraditi trdnjavo. Grad je omenjen leta 1279 kot castrum Chlovsenstein, ko ga je cesar zastavil grofu Ulriku Vovbrškemu. V začetku 14. stoletja so si ga prilastili grofje Tirolski. Od leta 1335 je bil grad v žovneško-celjskih rokah, ko so ga Habsburžani zastavili Frideriku Žovneškemu. Leta 1441 so, Celjani grad in kamniti most čez Savo porušili

Kronologija