Kebelj II.
dvor
13.stoletje
Slovenska Bistrica,Oplotnica,Kebelj
razvalina

Dvor Kebelj (Gibl) so ga sredi 13. stoletja pozidali kebeljski vitezi, leta 1251 je omenjen Thiemo, leta 1362 Ottl s Kebla, prvič pa je kot deželnoknežji fevd izrecno omenjen leta 1440 (turn and hof Gybcl). Leta 1343 ga je imel Oton Mariborski, ki se je po njem tudi imenoval. Dvor so do sedemdesetih let 15. stoletja upravljali kebeljski vitezi, deželnoknežji ministeriali, nato vmes krajši čas kot celjski vazali. Zadnjič se grajska stavba omenja leta 1502, ko jo je štatenberški graščak grof Henrik Hardegg prodal svojemu svaku grofu Ivanu Auerspergu, kranjskemu deželnemu glavarju. Dvor so opustili v začetku 16. stoletja.

Kronologija