Kebelj I.
grad
13.stoletje
Slovenska Bistrica,Oplotnica,Podgrad
razvalina

Grad Kebelj (Gibl) so upravljali krški fevdniki vitezi Kebe1jski. Leta 1254 sta omenjena vitez Wigand in dominus Diemone de Gybel. Po letu 1309 so Kebelj imeli v fevdu vitezi Lipniški, leta 1355 so ga pridobili grofje Walsee, pred letom 1379 pa gospodje Ptujski. Leta 1438 so grad Kebelj dedovali Stubenbergi, nato na gradu srečamo leta 1449 Konrada Pesničarja in od leta 1485 Sigmunda in Henrika Prueschenka, ki sta Kebelj pridružila štatenberški gospoščini. Kebelj je bil opuščen ali razdejan konec 15. stoletja.

Kronologija