Kamnica II.
dvori (6)
13.- 17.stoletje
Maribor,Kamnica
izginuli objekt

Na območju Kamnice pri Mariboru je v srednjem veku stalo več dvorov in pristav.
Leta 1453 je omenjen dvor šentpavelskega fevdnika Veita Hengstbacherja v Kamnici. Njegova naslednica je sedanja hiša družine Perko.
Šentpavelski samostan je imel v 14. stoletju na območju Kamnice dva dvora. Leta 1368 je omenjen samostanski upravni dvor (ampthof dacz Gaemez).
Dvor pri Krivcu so imeli od leta 1410 do 1472 Rottcnbergerji. Ta rodbina in Leu­pacherji (samostanski kletarski mojstri) so v 15. stoletju imeli tudi Gankersbachhof.
Rotenturm v Kamnici je leta 1425 dobil v fevd od šentpavelskega samostana Hans Dorn, med letoma 1432 in 1446 pa ga je imel Konrad s Kraigha.
Žvikartov dvor (Schweighhart hoff), posest šentpavelskega samostana, je ome­njen leta 1551. Radthof so leta 1608 skupaj s hišo v Kamnici dali šentpavelski menihi v fevd benediktinski opatiji v Št. Lambertu.

Kronologija