Jurklošter
dvorec
18.stoletje
Laško,Jurklošter
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1170 je kartuzijanski samostan Jurklošter (Gairach) ustanovil krški škof Henrik, leta 1600 pa je graški jezuitski kolegij dal gospoščino v najem baronu Inocencu Mosconu. Leta 1635 so kartuzijo oplenili uporni kmetje, nato pa so jo spet upravljali jezuiti. Po ukinitvi jezuitskega reda konec 18. stoletja je najemnik gospostva Jožef Gottfried Wagner leta 1780 razrušeni samostan prezidal v dvorec Leta 1870 je Jurklošter kupil Henrik Ritter pl. Draže. Pred drugo svetovno vojno je bil lastnik Henrik Falter, med vojno pa je bil dvor požgan.

Kronologija