Jamnik I.
grad
14.stoletje
Zreče,Nova Dobrava
izginuli objekt

Grad Jamnik (Holenstein) je omenjen šele leta 1342 kot castrum Holenstayn, imeli pa so ga gospodje Konjiški. Zgradil ga je verjetno konjiški vitez Henrik Tanner, omenjen leta 1311. Konjiški so grad podeljevali v fevd svojim vitezom, okoli leta 1329 so ga odstopili sorodnikom Viltuškim, leta 1339 pa so se na Jamnik preselili obubožani člani rodbine Konjiških (Ortolf IV Konjiški in njegova brata Henrik in Leopold). Leta 1386 je Jamnik pridobil Hugon Devinski, leta 1423 ga je imel Bernhard Sachs, nato pa so leta 1471 omenjeni deželnoknežji fevdniki Wagni. Grad je razpadel konec 15. stoletja.

Kronologija