Jakobski dol I.
dvorec
15.stoletje
Pesnica pri Mariboru,Spodnji Jakobski dol
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotni dvor Jakobski dol (St. Jakob-Klappenhof) je bil pred letom 1462 last Stubenbergov, to leto ga je Tomaž Stubenberški prodal N. Griebingerju. Leta 1628 ga je Hans Bernard Herzenkraft z Limbuša prodal Juriju Klingendrahtu, pred letom 1678 pa je dr. Gottfried pl. Beckh-Widmanstetter pozidal sedanji dvorec. Po letu 1768 je gradič imel Kajetan pl. Langenmantel, nato od leta 1779 grof Kajetan Auersperg, od 1784 Franc Anton Wohlfarth pl. Weissenegg, nato Ana pl. Edersheim, leta 1810 ga je kupil Ignac Voss, nato se je zvrstilo več lastnikov, od leta 1892 pa je v lasti rodbine Dolajš. Pred rodbino Dolajš je imel grad nekaj časa še baron dr.Erazem Jožef van Durr, za rodbino Dolajš pa zopet rodbina van Durr.Pred leti so bila v dvoru urejena stanovanja, sedaj pa je v lasti nekega zasebnika iz Maribora.

Kronologija