Hrastovec
grad
14.stoletje
Lenart,Hrastovec v Slovenskih goricah
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Hrastovec (Gutenhag) je prvič omenjen leta 1338 kot haus ze Gutenhag. Pozidan je bil konec 13. ali v začetku 14. stoletja. Hrastovske gospode, ki so sprva verjetno živeli na tamkajšnjem dvoru, srečamo že sredi 13. stoletja tako je leta 1255 omenjen Ulrik de Hage, leta 1294 Adelheid Hrastovska in vitez Henrik s Hrastovca. Po letu 1430 je imel Hrastovec Henrik Hollenegg, leta 1447 ga je prejel v deželnoknežji fevd Andrei Holleneski, leta 1481 pa ga je dobil sorodnik Lenart Herberstein in rodbina je imela Hrastovec do leta 1802, ko so grad prodali rodbini Pauer. Grofje Herbersteini so Hra­stovec znova pridobili leta 1909 in ga izgubili po drugi svetovni vojni. Od leta 1948 je v gradu psihiatrična bolnišnica.

Kronologija