Hotunje
dvor
13.stoletje
Žalec,Andraž nad Polzelo (Mravlakov hrib)
izginuli objekt

Leta 1229 je kot lastnik Hotunjskega dvora (Kuttenbach) omenjen ortski vitez Marchwardus de Chutenbach, leta 1263 Fridericus de Chottenbach, leta 1313 pa Fridmann der Chutenpacher. V začetku 14. stoletja je plemiško selišče propadlo, posest pa so imeli celjski grofje.

Kronologija