Hompoš
grad
11.stoletje
Maribor,Pivola
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Hompoš (Haus am Bacher) je bil pozidan verjetno že konec 11. stoletja, saj je leta 1124 omenjen spanheimski ministerial vitez Wernherus de Hvzi. Konec 13. stoletja so grad pridobili štajerski deželnoknežji fevdniki gospodje Mariborski, okoli leta 1348 grof Ulrik Walsee, od leta 1362, ko ga je dobil Hartnid Ptujski, do leta 1438 so ga v deželnoknežjem fevdu imeli gospodje Ptujski, nato so Hompoš dedovali grofje Stubenbergi in ga imeli še v 17. stoletju. Leta 1635 so grad zavzeli in oplenili uporni kmetje, od leta 1645 je bil lastnik Žiga Sulzburški, nato so ga imele rodbine Walters, Conti, Haidt, Curti, Scalda Sole, nato pa še več lastnikov. Po letu 1877je bi grad še v lasti Antona grofa Nugent Pallavicini Centurioni in njegove žene grofice Marije Terezije Nugent Pallavicini Centurioni, rojene baronice van Durr. Po drugi svetovni vojni je bil v gradu sanatorij za pljučne bolnike. Od leta 2008 je v njem Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

Kronologija