Hartenštajn
grad
13.stoletje
Kozje,Piljštanj
delni sledovi

Grad Hartenštajn (Hartenstein) je prvič omenjen leta 1341 (turn ze Peylnstain) in so ga imeli od sredine 13. do konca 16. stoletja v krškem fevdu vitezi Soteški. Ko so Soteški izumrli, je grad imel baron Jakob Szekely iz Ormoža, od leta 1605 Andrei Puerscher, od leta 1616 Jurij Reising, po baronih Reisingih ga je dedovala baronica Helena Regina Zehentner, leta 1716 pa je Hartenštajn kupil grof Ignac Marija Attems. Leta 1810 so Attemsi razkrili strehe na razpadajočem gradu in pustili Hartenštajn propasti.

Kronologija