Gromperk I.
grad
12.stoletje
Slovenska Bistrica,Kočno pri Polskavi
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Gromperk (Grunberg) je prvič izrecno omenjen šele leta 1318 kot vest Gruenenperch, a so ga spanheimski ministeriali vitezi Gromperški pozidali že v prvi polovici 12. stoletja. Leta 1142 je omenjen vitez Wolfgang de Gruonenberch, leta 1164 Fritel de Gruenenberch, leta 1233 Gotfridus de Grunnenberc, leta 1236 Ulrik de Grunnenberch, leta 1307 pa vitez Markwart. Verjetno so bili Gromperški sorodniki vitezov Mariborskih. Med lastniki so bili se pred letom 1318 Alram Feistritzer z Bistrice pri Ilzu, leta 1437 pa sta Gromperk podedovala Walter Safner in Erazem Viltuški. Kasneje ga je imelo več lastnikov. Septembra 1532 so ga zaman oblegali Turki, leta1635 so ga zavzeli in deloma porušili uporni kmetje. Gospoščino Gromperk je leta 1679 kupil mariborski graščak grof Janez Jakob Khiessl in jo združil z Betnavo, leta 1727 pa grof Franc Jakob Brandis.

Kronologija