Gradišče II.
gradič
14.stoletje
Lenart v Slovenskih goricah,Spodnji Portič
izginuli objekt

Gradič Gradišče (Unter Burgstall) mje bil v 16. stoletju last Stubenbergov z Vurberka. Leta 1338 je omenjen vitez Vlreich von Purchstal, leta 1419 ambt (urad) zu Purkstal. 0 njem danes ni več sledu.

Kronologija