Gradec
gradič
15.stoletje
Laško,Marija Gradec
ohranjen objekt

Dvorec Gradec (Grazhof) so iz prvotnega in kasneje jurkloštrskega dvora verjetno pozidali baroni Mosconi sredi 17. stoletja. Omenjen je že leta 1444 kot hof zu Graz, leta 1448 pa kot stolp (Grecz turn). V dvorcu se je nato zvrstilo veliko lastnikov, med njimi od leta 1618 Katarina Vinožič, leta 1651 baron Friderik Moscon, leta 1681 Johann Ignac pl. Renzenberg, leta 1714 Nikolaj Vormatti p1. Vormersfeld, leta 1716 Franc Kristof p1. Ehrenberg, Marija Bosset leta 1780, Franc Rath leta 1794, po letu 1820 Janez Karničnik, od leta 1867 Karl Uhlich, v začetku 20. stoletja trgovec Karl Holzer z Reke, pred drugo vojno pa je bil graščak veleposestnik dr. Ivan Jacobi iz Zagreba. Po drugi svetovni vojni so bila v Gradcu stanovanja.

Kronologija