Gornji grad II.
dvorec
15.stoletje
Gornji grad
ohranjen objekt

Gornjegrajski benediktinski samostan je postal leta 1463 last ljubljanske škofije. Sredi 18. stoletja točneje po letu 1743 je škof Ernest grof Attems graščino prezidal v baročni dvorec Gornjio grad (Oberburg). Med letoma 1652 in 1655 je škof Oton grof Buchheim dal Gornji grad v zakup Eliasu Andrianu s Pakenštajna. Leta 1786 je Gornji grad prešel v last verskega sklada, leta 1807 pa je bil vrnjen ljubljanski škofiji. Leta 1944 so ga partizani požgali, ker je bila v njem nemška posadka.

Kronologija