Gorica IV.
dvorec
17.stoletje
Velenje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Baronica Margareta Lowenburg je po letu 1658 prezidala nekdanjo ekenštajnsko pristavo v dvorec Gorica (Eckenstein), ki so ga pozneje posedovali baroni Gabelkhoven do leta 1770. Med Iastniki so bili še Anton Karel pl. Adelstein, od leta 1779 baronica Marija Ana Moscon, od 1786 Maksimilijan Pilz, od 1800 Jožef Kogir, od 1807 Tomaz Tschiersch, kasneje pa se je zvrstilo še več drugih lastnikov. Leta 1911 je omenjen lastnik grof Oskar Christalnigg, pred drugo svetovno vojno ga je imela Irma Ježovnik iz Arje vasi. Sedaj so v zanemarjenem dvorcu stanovanja.

Kronologija