Gorica III.
grad
13.stoletje
Velenje (Veterski vrh)
razvalina

Gorica (Eggenstein) je prvič omenjen leta 1282. Takrat ga je Ortolf s Kraigha kot dediščino prodal grofu Ulriku Vovbrškemu. Gorico so upravljali krški in nato celjski fevdniki vitezi Ekenštajnski. Pred letom 1322 so imeli grad v fevdu Vovbrški grofje, leta 1334 pa je prešel v posest Friderika Žovneškega, grad pa so upravljali vitezi Ekenštajnski kot celjski vazali. Po smrti Ulrika Celjskega je krški škof leta 1458 izročil grad v fevd Ahacu Ekenštajnskemu, leta 1498 pa ga je dobil v deželnoknežji fevd Friderik Lamberger. Leta 1500 je grad kupil grof Friderik Zollern, nato pa pred letom 1535 med kastelani srečamo Boltežarja in leta 1542 Jurija pl. Altenhausa. Od leta 1598 do 1640 so ga imeli v fevdu vitezi iz Širja, nato Johann Tautscher in od leta 1658 baronica Margareta Lowenburg, roj. Gabelkhoven. Grad je raz­padel v prvi polovici 17. stoletja.

Kronologija