Golič
dvorec
16.stoletje
Slovenske Konjice,Dobrnež
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Golič (Golitsch) je leta 1542 pozidal plemič Adam Lindeški. Leta 1635, takrat naj bi bil v posesti Baltazarja Goltscheina von Golitschhofa, so Go1ič oplenili in razdejali uporni kmetje, a so stavbo kmalu obnovili. Med lastniki so bili še od leta 1731 baron Jakob Conti de Camissano, od leta 1816 Frohlich, od 1822 grofje Gaisrucki, od začetka 20. stoletja pa Benedikt Herd iz Češke. V propadajoči stavbi so sedaj stanovanja.

Kronologija