Gojka
dvor
15.stoletje
Slovenske Konjice,Spodnje Preloge
izginuli objekt

Dvorec Gojka (Hebenstreit) so v drugi polovici 15. posedovali plemiči Hebenstreiti z Vodriža. Pred letom 1528 je Ivan Hebenstreit prodal dvor Ahaciju Schrottu, konec 16. stoletja je bil lastnik neki Hurnas, od leta 1604 Johann Conti de Camisssano, nato v drugi polovici 17. stoletja grofje Tattenbachi. Leta 1635 so Gojko oplenili uporni kmetje in kmalu zatem je propadla. Gospoščino je leta 1692 dobila žička kartuzija.

Kronologija