Gajevo
dvor
14.stoletje
Ptuj,Gorišnica,Gajevci
izginuli objekt

Na dvoru Gajevo (Gajofzen) so v 14. in 15. stoletju gospodovali vitezi Pesničarji, leta 1320 je omenjen vitez Otto, leta 1368 Herman, leta 1425 pa Ulrik Poessnitzer von Gayacz. Njim je po letu 1488 sledil Jakob Szekely z Borla in Ormoža, konec 16. stoletja Gabrijel Maschwander, baron Hans Christian Galler in baron Hans Karel Sauer do leta 1656, dokler niso dvora v drugi polovici 17. stoletja kupili velikonedeljski križniki in ga spremenili v muretinsko pristavo.

Kronologija