Gabrnik
stolp
14.stoletje
Rogaška Slatina,Zgornji Gabrnik
izginuli objekt

Na gradu Gabrnik (Gabernig) so gospodovali vitezi, sicer krški fevdniki, točneje leta 1310 Fritz Gaberniker. Leta 1363 srečamo v stari listini Rudolfa von Gabernika, leta 1393 je dvor imel zbelovski kastelan Ulrik Putz. Stolpasti dvor je omenjen leta 1404 kot turm Gaberg, ko sta ga dobila v fevd Jurij z Lemberga in Andrej z Grajene, leta 1436 pa kot hof Gabernikch, ki ga je imel Jakob Stermoler. Pred letom 1446 je del stolpa imel ViIjem Rosenberger, tega leta pa je delež dobil Benedikt Wernegkh. Cesar Friderik III. je leta 1476 dal dvor v fevd Andreju Strmolskemu.

Kronologija