Frankolovo
dvorec
16.stoletje
Celje,Frankolovo
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Frankolovo (Sternstein) se prvič omenja leta 1580, posedoval pa ga je Hans Seidel. Od leta 1604 je bil dvorec v rokah njegove hčere Elizabete. Od leta 1615 pa je v dvorcu gospodaril doktor Klemens Collin, po letu 1644 pa njegov brat. Okoli 1690 je dvorec prešel v last Katarine J. pl. Teufenbach-Mauerburg. Kasneje pa se je zvrstilo več različnih lastnikov.

Kronologija