Fram
grad
13.stoletje
Rače - Fram,Fram
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Fram (Frauheim) je prvič omenjen leta 1335 in so ga imeli gospodje Wildonski, Ptujski od leta 1419 je omenjen njihov gradiščan Bernhard Schrott, grofje Schaunberški od leta 1438 do 1559, nato pa Hans Friderik Hofmann in od leta 1594 Zaharija Schneeweiss s Kozjega. Zatem so bili lastniki gradu grofje Herbersteini, nato pred letom 1738 grof Franc L. Khuenburg in dediči. Leta 1635 so grad oplenili uporni kmetje, v 18. stoletju je pogorel, razpadel pa je v začetku 19. stoletja. Po prvi svetovni vojni je grajske razvaline ter nekaj zemljišča kupil framski župnik in zgodovinar V. Kragl.

Kronologija