Frajštajn II.
dvorec
16.stoletje
Slovenska Bistrica,Spodnja Polskava
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Frajštajn (Freistein) je nastal iz prvotnega Rosenbergovega dvora. Leta 1559 je Janez Regall iz Rač kupil dvor in kmetije pri Selah in okoli leta 1570 namesto požganega Rosenbergerhofa zgradil dvorec Frajštajn, katerega je leta 1603 kupil Jurij Stubenberg, leta 1607 pa baron Erazem Dietrichsteinski . Leta 1635 so Frajštajn oplenili in požgali uporni kmetje, od leta 1679, ko jim ga je prodal grof Žiga Hellfried Dietrichstein, do 1782 so dvorec in gospoščino imele studeniške dominikanke, od leta 1782 pa verski sklad. Leta 1828 je Frajštajn kupil grof Klemens Brandis, 1904 pa grof Sigmund Batthyany. Med obema vojnama je dvorec posedoval Mi­roslav Ausch, po njej ga je imel ptujski kmetijski kombinat, zdaj pa so v njem stanovanja.

Kronologija