Frajštajn I.
grad
13.stoletje
Šentjur pri Celju,Pletovarje
izginuli objekt

Grad Frajgtajn (Freistein) je v virih je omenjen leta 1286, ko je Henrik iz Zreč prodal večjo posest okoli gradu, med letoma 1307 in 1313 pa kot lastnik žovneski vitez Chuntzel von Freystein. Med letoma 1370 in 1391 nastopa v virih celjski vitez Ulrik Frey s Frajštajna. Grad so verjetno kot krški fevd sredi 13. stoletja pozidali gospodje Konjiški.

Kronologija