Forhtenek
grad
13.stoletje
Šoštanj,Zgornje Ravne
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Forhtenek (Forchtenegg) je konec 13. stoletja pozidal šentpavelski samostan, upravljali pa so ga sprva njihovi fevdniki grofje Vovbrški, nato pa svobodni gospodje Žovneški. Zgodovinski viri omenjajo grad Forhtenek šele leta 1317. Prva vovbrška kastelana na Forhteneku sta omenjena leta 1317 in sicer viteza Poepel in Gebhard, leta 1322 ga je upravljal Ulrik Fvorchtnek, leta 1356 ga je dobil v celjski fevd Jošt Forhteneški, nato so ga upravljali celjski gradiščani. Med letoma 1477 in 1500 je grad upravljal vitez Žiga Lichtenberger z gradu Lihtenberk pod Bogenšperkom, nato Danijel Minndorfer in od leta 1524 Krištof in Boltežar pl. Altenhausa. Od leta 1535 do 1603 so bili graščaki Hans Leysser in njegovi dediči, od leta 1620 pa Žiga Jurij Dobrnski. Forhtenek so leta 1635 razdejali uporni kmetje.

Kronologija