Fala I.
grad
13.stoletje
Maribor,Ruše,Fala Grad
delni sledovi

Grad Fala (Fall) so upravljali vitezi Falski, ministeriali oz. kastelani šentpavelskega benediktinskega samostana, prvič omenjeni leta 1245 točneje omenjen vitez Volmar, nato leta 1266 viteza Hugo in Hattung, leta 1279 dominus Chunradus de Valle, leta 1291 Konrad in Henrik, leta 1299 Herman, leta 1318 Hartung in leta 1340 Albreht pl. Gevell. Grad je bil razdejan med letoma 1405 in 1407 med vojaškim spopadom, fajdo, ki sta jo proti samostanu vodila kastelana z Mute Wolf Spangstainer in Oton Pergauer.

Kronologija