Drvanja
gradič
15.stoletje
Benedikt v Slovenskih goricah,Drvanja
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Drvanja (Tribein) je bil v 17. stoletju last gospodov Kometterjev točneje leta 1659 je omenjen Hans Karl Khemeter, nato pa Stubichov, Silberbergov in od leta 1740 baronov Biloa. Zatem je gradič kupil leta 1797 Johann Strubl, leta 1808 ga je prodal Johannu Ehrlichu, potem so ga imeli Johann pl. Rauchenbiichel od leta 1810 in ponovno od 1822, Johann Nepomuk Schock od leta 1811 in ponovno pred 1822, leta 1817 Anton pl. Pistor in v prvi polovici 19. stoletja Kajetan p1. Schluetenberg. Razpadajočo stavbo je veleposestnik Dominik Čolnik podrl leta 1834 in pozidal novo.

Kronologija