Dravinjek
grad
13.stoletje
Ptuj,Videm,Tržec (Majski vrh)
izginuli objekt

Dravinjek oz. Travnik (Dranneck) so upravljali deželnoknežji ministeriali vitezi Draneški, nato kastelani gospodov Ptujskih in od leta 1441 je bil v lasti grofov Schaunberških. V posesti Windischgratzov je bil še sredi 16. stoletja, nato je leta 1605 omenjen lastnik Krigtof Fuerer, leta 1642 Tomaz Striebl, leta 1649 Simon pl. Moscon, leta 1658 baron Gabrijel Dietrichstein, nato Julijana pl. Lebenegg, po letu 1684 Hans Wassermann, po letu 1689 pa grof Johann Thurn-Valsassina, ki ga je združil s Turniščem. Že leta 1441, ko so ga prevzeli Schaunbergi je grad omenjen kot opuščen.

Kronologija