Dranek
grad
12.stoletje
Ptuj,Videm,Pograjena (Dravinjski vrh)
delni sledovi

Dranek (Treun) so pozidali in na njem gospodovali deželnoknežji ministeriali vitezi Treunski, omenjeni že v prvi polovici 12. stoletja. Rodbina Treunskih (Draneških) je ustanovila stranske veje na Pabštajnu, Rogatnici, Dravinjeku in Llaidburgu. Ko so gospodje Ptujski izumrli, so Dranek dedovali Schaun­bergi, po letu 1490 pa ga je pridobil Jakob Szekely. Grad so leta 1532 razdejali Turki.

Kronologija