Dornava
dvorec
18.stoletje
Ptuj,Dornava
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1739 je grof Dizma Attems prezidal prvotni stolpasti dvor salzburške nadškofije v dvorec Dornava (Dornau). Prvotni dvor je prvič omenjen leta 1435, leta 1446 pa ga je razdejal ogrski vojskovodja Ivan Hunyadi. Ozemlje, ki je bilo salzburško so imeli v ptujskem fevdu vitezi Dornavski, leta 1315 je omenjen Otokar, leta 1320 Gottfried in Ulrik Dornavski, leta 1370 Herman Pesniški, od leta 1435 je imel utrdbo Andrej Sendl,celjski vitez Friderik pl. Ratt pa dvor. Po letu 1526 so dornavsko gospoščino imeli grofje Herbersteini in od leta 1666 grof Jurij Friderik Sauer, ki je prvotno stavbo temeljito predelal. Leta 1730 je Dornavo kupil grof Dizma Attems in jo prezidal v dvorec Dornava. Po letu 1820 so Dornavo imeli knezi Aurspergi, pred drugo svetovno vojno pa Gvido pl. Pongratz.

Kronologija