Dobrova
graščina
15.stoletje
Velenje,Bevče
ohranjen objekt

Že leta 1415 omenjen dvor Dobrova, last Sigmunda Newnhauserja, je Adam pl. Scheyer v začetku 17. stoletja prezidal v graščino Dobrova (Gutenhart), leta 1613 jo je pridobil Elias Rasp, leta 1616 Marija Magdalena Gabelkhoven, nato Jurij Šibenički, leta 1637 Matija Gačnik iz Dobrne, leta 1689 kartuzija Žiče, leta 1695 Johan Adamayr s Prešnika, leta 1716 Anton Robida Širški, leta 1734 Jurij Schrockinget, leta 1771 Marijana pl. Conti, leta 1790 Anton Ingolič, leta 1798 Franc Sutor, od leta 1824 do 1892 je Dobrovo imela rodbina Perger, nato Jožef Bukošek, kmalu pa je prešla v kmečke roke.

Kronologija