Dobrnica
graščina
17.stoletje
Vojnik,Zavrh nad Dobrno
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Graščino Dobrnica (Guteneck) so prvi polovici 17. stoletja pozidali pl. Hohenwarti, nato pa je do leta 1650 dvor Guetenegkh imel Leopold pl. Raumschussl. Zatem je dvor imel ptujski trgovec Gabrijel Caccia, leta 1692 pa ga je kupil baron Wolfgang Ferdinand Adelstein in v lasti to rodbine je bila graščina do leta 1822, ko jo je kupil baron Franc Ksaverij Kajetan Diennersberg. Leta 1851 je Dobrnico kupil grof Kolovrat-Liebsteinsky in jo preuredil v pivovarno. Konec 19. stoletja je stavbo imel dunajčan Othmar Miethke. Med obema vojnama je bilo v graščini banovinsko zdravilišče, po vojni bolnišnica, sedaj pa so v njem stanovanja.

Kronologija