Dobrna I.
grad
13.stoletje
Vojnik,Dobrna,Lokovina (Kačnik)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Gospoščina Dobrna je prvič omenjena leta 1155. Do sredine 12. stoletja je bila v posesti grofov Bogenskih. Leta 1275 pa je v virih prvič omenjen grad Dobrna (Neuhaus), ki so ga upravljali krški ministrali vitezi Ranšperško-Dobrnski. Po letu 1346 so bili lastniki gradu in gospoščine gospodje Ptujski. Leta 1613 je grad kupil Hans Gačnik iz poznejše rodbine plemičev Schangenburgov. Sredi 18. stoletja so bili lastniki Dobrne plemiči Brandenauski, nato pa je razpadajoči grad leta 1769 pridobil baron Franc Ksaver Avguštin Diennersberg. tri leta pozneje pa se je začel nenadoma podirati.

Kronologija