Dobrenja
grad
13.stoletje
Maribor,Gradiška,Spodnja Kungota
delni sledovi

Kot salzburška ministeriala viteza gradu Dobrenja (Dobreng) sta leta 1239 in 1256 omenjena Heinricus in Ekehard de Dobrenge, leta 1285 Friderik, leta 1300 pa Henrik z Dobrenje. Najverjetneje je bil grad opuščen v začetku 14. stoletja, dobrenjski vitezi pa so pozneje v 15. stoletju živeli na dvoru na Dobrenju za katerega se ne ve kje je stal.

Kronologija