Dobje
graščina
18.stoletje
Slovenske Konjice,Dobrava pri Konjicah
ohranjen objekt

Dobje (Dobiehof) je leta 1763 postavil Franc Blagotinšek na mestu prvotnega srednjeveškega dvora, omenjenega konec 15. stoletja točneje leta 1497. Poznejši lastniki graščine so bili Avgust pl. Clossmann od leta 1853, od leta 1860 baronica Beatrix Lebzeltern, leta 1876 je graščino kupila baronica Marija Baltin. Med obema vojnama pa je bilo Dobje v posesti Aleksandra Sermagea.

Kronologija