Cmurek
grad
12.stoletje
Šentilj v Slovenskih goricah,Trate
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Cmurek (Mureck), ki so si ga v prvi polovici 12. stoletja pozidali svobodni gospodje Cmureški. Okrog leta 1145 je omenjen nobilis Burkhard de Morekke, po njegovi smrti okoli leta 1172 so gospostvo in grad dedovali traungavski ministeria­li gospodje Trušenjski. Grad je v virih omenjen šele leta 1299 kot hovs Murek. Leta 1386 so Cmurek kupili celjski grofje, leta 1401 pa ga je grof Herman Celjski prodal svaku Hansu Stubenberškemu in grofje Stubenbergi so ga imeli do leta 1931, ko ga je kupil Anton Mali, prejšnji grajski oskrbnik.

Kronologija