Cerovec
grad
15.stoletje
Šentjur pri Celju,Dobrina
izginuli objekt

Grad Cerovec (Zerowetz) je omenjen okoli leta 1500. Leta 1327 je omenjeno posestvo Cerau, last Guntzla von Turna, zaselek pa v 15. stoletju kot Zerowecz in Czerobitz. Konec stoletja točneje leta 1496 je v Cerovcu že stala žusemska pristava, izrecno omenjena leta 1547.

Kronologija