Celje III.
grofija
16.stoletje
Celje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Celjsko grofijo (Graffei) so po letu 1580 pozidali grofje Thurn-Valsassina, na tistem mestu je predhodno stalo upravno poslopje celjskih grofov omenjeno že leta 1414. Grofje Thurn so leta 1869 prodali dvorec na dražbi, ki ga je kupila celjska mestna občina in v njem uredila šolo. Od leta 1914 do konca druge svetovne vojne je bilo v grofiji sodišče, danes pa je v njem Pokrajinski muzej Celje.

Kronologija